Frederik II: vernieuwer van wetenschap

Hoe is het mogelijk dat een vorst uit de middeleeuwen een boek schreef over de valkenjacht op de manier waarop een moderne wetenschapper dat nu ook zou doen?
Keizer Frederik II schreef een wetenschappelijk boek waarin hij bijna vier eeuwen vooruitliep op Galileo Galilei en hanteerde een wetenschappelijk model dat nog steeds actueel is. Hij was een bijzondere man. Zijn bijnaam was Stupor Mundi, verbazing der wereld, en hij sprak zes talen. Deze
koning van Siciliƫ en keizer van het Heilige Roomse rijk was bedreven in filosofie en wetenschap en onderhield een correspondentie met de Egyptische sultan. In de dertiende eeuw werd de interesse in
het onderzoek naar de natuur hernieuwd. In deze periode richtte men zich in West-Europa weer aarzelend op de logica en bepleitte een klein groepje mensen het empirisme: men wilde de natuur als een coherent systeem van wetten zien die in het licht van de rede verklaard konden worden.
Geen theologische verhandelingen, geen astrologie. Met deze blik ging Frederik II op zoek naar verklaringen en bereikte een fenomenale vooruitgang in het wetenschappelijk denken.
Hoe komt het toch dat we daar zo weinig van weten?